สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลในสังกัด

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 ตำบล การดำเนินงานโครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปี 2563 การมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และการดำเนินงานโครงการให้น้องคลายหนาว(มอบผ้าห่ม) ปีที่ 7 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน