สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมิน สัมฤทธิผล

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมิน สัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจิระพันธ์ นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด        อำเภอบ้านแท่น และ นายจรัญ จำปางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ