สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมมอบธงลูกเสือยาเสพติด ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 โดยมี นายสำราญ เสือสาวะถี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจากทุกภาคส่วน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรับธง จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)โรงเรียนภูมิวิทยา 2)โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 3)โรงเรียน บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) และ 4)โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน