สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบทุนจากโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุน การศึกษา โดยมี นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมมอบทุน การศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 16 โรงเรียน  จำนวน 49  คน  โดยมี ทีมบริหารโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ผอ.กลุ่ม

ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้