สพป.ชัยภูมิ เขต 2รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุูธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, นางสาวสุนิษา นามวิจิตร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายข้อกำหนด แนวปฏิบัติ ของ สพฐ.

นำมาสู่การปฏิบัติ