สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมลงพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กรณีคัดค้านการสร้างโรงน้ำตาลในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีนางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเฉลิม ขันทะสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนและร่วมหาแนวทางที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)