สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2เป็นประธานการโดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564