ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี2565 รายการครุภัณฑ์ สำหรับ สพท.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรวมพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ สำหรับ สพท.ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท