สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวพนักงานราชการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศให้โอวาทพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 6 ราย และครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ราย รวม 7 ราย พร้อมนี้ ได้รับรายงานตัว ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยมีสาขาวิชาเอก ดังนี้ สังคมศึกษา 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ปฐมวัย 3 อัตรา และครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา