สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมและรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์(Video Conference) ซึ่งส่งสัญญาณมาจากส่วนกลาง โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา ในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป