ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 12 /2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัวแทน ผอ.กลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน