สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จาก ม.ราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 6 คน