สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการระดมทุนสร้างบ้าน ปี 2563 “แลนนำ ผอ.เขต”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการระดมทุนสร้างบ้าน “แลนนำ ผอ.เขต” โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการระดมทุนสร้างบ้านให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ในสังกัด ปี 2563 ในอำเภอภูเขียว โดยกำหนดวิ่ง”แลนนำ ผอ.เขต ให้น้องมีบ้านอยู่” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564