สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สำรวจอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ เข้าสำรวจอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นสำหรับการรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารประกอบต่อไป