สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอภูเขียว พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดต่อไป