สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุูธเช้า ข่าว สพฐ.

          วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบทนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการนำสู่การพัฒนา รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน