สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ,โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎ์บำรุง)และโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดต่อไป