ประชุมการมอบนโยบายกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายให้กับบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป