ประชุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการ “แลนนำ ผอ.เขต”

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการ เพื่อน้องมีบ้านอยู่ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนดำเนินการจัดวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนในการสร้างบ้านมอบให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ซึ่งกำหนดวิ่งในวันเสาร์ที่
6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดวิ่ง 3 ประเภท คือ ประเภท Funrun 5 ก.ม. และประเภทการวิ่งMini Marathon 10 ก.ม. และประเภทแฟนซี