ประชุมแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้          นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะ            และให้โอวาทกับข้าราชการครู บรรจุใหม่ จำนวน 10 ราย เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ข้าราชการ เนื่องในโอกาสรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและมี นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ชี้แจงการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ของ กบข. ก่อนที่จะให้ไปรายงานตัว ณ สถานีตำรวจ  ภูธรในท้องที่ของสถานศึกษาตั้งอยู่และไปรายงานตัว ณ สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป