กิจกรรมจิตอาสา บำรุง รักษาต้นไม้ และฝายชะลอน้ำ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุง รักษาต้นไม้ และฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ บริเวณแปลงปลูกป่าบ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา โดยมีหน่วยงานข้าราชการทุกหมู่เหล่า จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง