ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.10 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ICT ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลคะแนน O-net สูงเป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา