ต้อนรับบุคลากรกลุ่มอำนวยการใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาวเกษสุดา ทิวจันทึก ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ ซึ่งโอนมาจากสำนักงานที่ดินอำเภอแก้งคร้อ ช่วยราชการสำนักงานที่ดินอำเภอภูเขียว โดยมี นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับ