พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านแดงสว่าง2563

วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแดงสว่าง นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านแดงสว่าง ประจำปี 2563 โดยมี นายอาณัติ ราชโสม ผอ.รร.บ้านแดงสว่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬาให้นักเรียน ฝึกนักเรียนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด