ชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2563 เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ในหัวข้อ ฝุ่น PM 2.5 และความปลอดภัยและการจัดกิจกรรมในโรงเรียน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในภูมิภาคต่างๆ