ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนที่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัด