ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 4/63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม และผอ.หน่วย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อหารือการดำเนินงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย นั่งห่างกัน 1 เมตร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เข้าประชุม