ร่วมประชุมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแท่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด โดยมี นายวาทิศ สอนกอง และนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบอำเภอบ้านแท่น ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อนำนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สู่การปฏิบัติ       โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมถอดบทเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล