นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร                      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน            เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าว่าน,โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด, โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ และโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) อำเภอคอนสาร พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดต่อไป