ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                              นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ      5 ธันวาคม 2563 “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ มอหินขาว เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา                        ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน