รับชมรายการพุูธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 48/2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะลา แจ้งให้เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(Covid 19) และการบริหารการจัดการเรียนการสอนในช่วงไวรัสโคโรนาระบาด พร้อมทั้งรับชมวิธีการและรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน และแจ้งข้อราชการตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน