พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียน เข้ารับผ้าห่มโรงเรียนละ 3 ผืน รวม 213 ผืน เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยในปีนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสัญจรมอบผ้าห่มให้กับโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 – 25 และ 28 ธันวาคม 2563