พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7                อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ         เขต 2 ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 63 โรงเรียน รวม 200 ผืน และมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียน เข้ารับมอบผ้าห่ม ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยในปีนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสัญจรมอบผ้าห่มให้กับโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 – 25 และ 28 ธันวาคม 2563