พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอแก้งคร้อ พร้อมนี้            นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนในอำเภอแก้งคร้อ จำนวน 57 โรงเรียน รวม 200 ผืน และมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียน เข้ารับมอบผ้าห่ม ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยในปีนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสัญจรมอบผ้าห่มให้กับโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24–25 และ 28 ธันวาคม 2563