พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอบ้านแท่น

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอบ้านแท่น พร้อมนี้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์          รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนในอำเภอบ้านแท่น จำนวน 32 โรงเรียน รวม 200 ผืน และมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียน เข้ารับมอบผ้าห่ม ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยในปีนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสัญจรมอบผ้าห่มให้กับโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24–25 และ 28 ธันวาคม 2563