ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง และนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ.เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับมอบนโยบาย และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)