พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอคอนสาร

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคอนสาร นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2    เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอคอนสาร พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนใน       อำเภอคอนสาร จำนวน 39 โรงเรียน รวม 200 ผืน และมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียน เข้ารับมอบผ้าห่ม ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยในปีนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสัญจรมอบผ้าห่มให้กับโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24–25 และ 28 ธันวาคม 2563