รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 49/2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ ,นายวิจิตร นารอง และนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2563 เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ในหัวข้อ การขับเคลื่อนการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา      ในปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)