ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2           ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการประชุมทางไกล Vedio Conference ผ่าน Application Google Meet และได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดอย่างเคร่งครัด