สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลภูเขียว

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณ นางสุวิมล รัตนตรัยรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้วิศกรได้นำเครื่องจักรกล มาปรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้า และด้านข้างบริเวณประตูทางเข้า-ออก แห่งที่ 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ โดยมี    นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะ ให้การต้อนรับ