สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(Video Conference)โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา  เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1