ทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 12 มกราคม 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้า และด้านข้างบริเวณประตูทางเข้า-ออก แห่งที่ 2 เพื่อทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย            นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้ควบคุมดำเนินการ