พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                        มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมแจ้งข้อราชการนำสู่การพัฒนา 3 ประเด็นดังนี้ 1. การจัดงานวันครูออนไลน์ 2. การยื่นคำร้องขอย้ายโดยใช้เกณฑ์อัตรากำลังเดิม และ 3. การเรียนการสอนออนไลน์วิถีใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดโดยเคร่งครัด