สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)