ประชุมเตรียมประเมินสัมฤทธิผลฯ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ีนที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินและวิธีการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน