สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนบ้านซำมูลนาก

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนบ้านซำมูลนาก โดยมี นายสุพล พรมมานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำมูลนาก และคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนบ้านซำมูลนาก มีจุดเด่น คือ มีการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การทำพานบายศรี การทำขนมอบต่างๆ โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้นจัดบรรยากาศห้องเรียนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ