สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม PLC ทีมบริหารครั้งที่ 1/2564

      วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา10.00 น.  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุม PLC การดำเนินงานแต่ละกลุ่มและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อราชการ รวมทั้งมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานขอแต่ละกลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป