ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศเพื่อมอบนโยบาย กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                เป็นประธานการประชุม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่ การวางแผนพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป