กิจกรรมมอบเงินบริจาคจากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเกษตรสมบูรณ์ ในการสนับสนุนโครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม

วันนี้ (29 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน ซึ่งทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างครู ปรับปรุงอาคารสถานที่และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเกษตรสมบูรณ์ ในการสนับสนุนโครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท โดยมี ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. คณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่า