สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมการตรวจติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 การนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 นายสมาน เวียงปฏิ รอง ศธจ. รกน. ศธจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารอาชีวศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564